Kategórie
Nezaradené

Význam mena Šalamún

Šalamún je mužské meno najlepšie nám známe z Biblie, kde sa v St. zmluve spomína izraelský kráľ Šalamún. Pôvod mu je v hebrejskom jazyku a význam malý muž mieru. Medzi kresťanmi toto meno nebolo nikdy frekventované, ba aj v čase reformačných bojov, bolo len na periférii.
Medzi Židmi a aj moslinmi, meno je pomerne časté.

Pridaj komentár