Kategórie
Nezaradené

Význam mena Salome

Salome je ženské meno aramajského pôvodu, ale v gréckej podobe, ktoré sa spomína aj v Biblii. Význam mu je „pokoj zo Sionu“ (vrch v Jeruzaleme, kde bolo sídlo Dávidovo).
V Biblii je niekoľko žien s týmto menom a že do biblických dejín sa až dve neslávne zapísali, i napriek faktu, že jedna Salome, spolu s Máriou Magdalénou a Máriou Jakubovou na druhý deň šli ku hrobu Ježiša, aby ho pomazali (Marek 16:1), kresťania od tohoto mena nejak bočia. Je veľmi zriedkavé.
Po mene Salome však siahli mnohí spisovatelia a hudobní skladatelia, keď chceli dočariť krutú, nepodarenú ženu, lebo podľa, ako Biblie, tak aj historika Josephusa, takto sa volala dcéra Herodiadky, ktorá si od Herodesa žiadala zoťatú hlavu Jána Krstiteľa. (Marek 6:14 – 29; Matúš 14: 1-12).

Pridaj komentár