Kategórie
Nezaradené

Význam mena Teodor, Theodor, Teodora, Theodora

Teodor(a), Theodor(a) je muž. a ženské meno gréckeho pôvodu, ktoré vzniklo kombináciou slov theo = boh + dor = dar, z čoho má význam: dar Boží. Meno je staršie, od kresťanstva, no pod týmto menom kresťanská cirkev pozná až 28 „svätých“.
Na britských ostrovoch, hlavne vo Walesy, meno má podobu Tudor, z čoho vychádza aj meno britskej dynastie založenéj Henrykom IV.
Na Balkáne sa stretávame s podobou Todor, avšak je tu aj ďalšia slovanská podoba, Fedor, ktorého bežnou skratkou je Feďo.
V krajinách hovoriacich po anglícky, bežnou skratkou je Teddy (Roosevelt).

Pridaj komentár