Kategórie
Nezaradené

Význam mena Benjamín

Benjamín je mužské meno hebrejského pôvodu, ktorého popularita sa posledne zvyšuje. Vzniklo spojením slov ben = syn + jamin, ktoré sa vysvetľuje, ako juh, južné, z čoho meno nadobúda význam syn z juhu, obľúbený syn, otcova pravá ruka, čo všetko v prenesenom význame môže znamenať aj silný, mohutný syn. V St. zmluve sa spomína Benjamín, ako syn Jákobov, z čoho sa môže posunúť aj na milovaný, alebo najmladší syn. U nás sa stretávame aj s radom priezvísk utvorených na podklade tohoto mena, ako Beňo, Benčík, Benko, Beník atď.

Pridaj komentár