Kategórie
Nezaradené

Význam mena Ľutobor

Ľutobor je staré sloviensko-slovanské mužské meno s ktorým sa stretávame už v čase Veľkej Moravy. Utvorené je spojením ľut, ljut (blízke ku gr. luchos = vlk) a znamená ľúty, čiže divý, dravý, neľútostný, krutý + boj = borba, bitka, boj, z čoho jeho význam bude zúrivý bojovník.

Pridaj komentár