Kategórie
Nezaradené

Význam mena Sofia, Žofka

Sofia, Žofka je ženské meno gréckeho pôvodu s významom múdrosť, vzdelanie. Ako krstné meno, najskôr sa rozšírilo vo východnom krídle Slovanov, medzi pravoslávnymi a to z dôvodu, že sa tak nazývala svojho času najveľkolepešia katedrála na svete, Hagia Sophia, v Carihrade. V stredoveku sa meno Sofia dostáva aj na západ a aj dosiaľ je pomerne frekventované.
Slovenské podoby sú: Žofia, Žofka.

Pridaj komentár