Kategórie
Nezaradené

Význam mena Nigel, Niall, Neal, Neil

Nigel, Niall, Neal, Neil je mužské meno ale všade sú aj ženské podoby s pridaním koncovky –a. Etymológia mu siaha do írskeho slova „niadh“ = šampión, junák a z toho, aj ku islandskému menu Njal. Do Anglícka sa meno dostáva s prenikaním Normanov, ktorí mali podoby Nel, Neel, Nele, ktoré sa latinovalo v Nigelus a preto sa považovalo, že bude mať súvis s „niger“ = čierny. Postupom času vznikali rozličné podoby písania, takže aj dnes najdeme napr. Nigell, Nygell a pod. V Škótsku prevláda podoba Nigel, kým v Írsku je Niall a v Anglícku Neal.

Pridaj komentár