Kategórie
Nezaradené

Význam mena Lev, Leo, León

Lev, Leo, León je rozličné podoby mužské meno ale nieto pochybností o jeho význame. Všetky vychádzajú z názvu „kráľa“ zvieracej ríše, ale odkiaľ sme ho dostali, jestvujú aspoň dve teórie:
1/ Prišlo k nám cestou gréckeho jazyka, lebo tak sa nazývali až šiesti cisári so sídlom v Carihrade.
2/ Toto meno mali zatiaľ až trinásti pápeži, nuž dostali sme ho cestou latiny.
Meno Lev je frekventované najmä medzi pravoslávnymi Slovanmi.

Pridaj komentár