Kategórie
Nezaradené

Význam mena Radúz

Radúz je slovanské mužské meno českého pôvodu, ktoré je utvorené na slovanskom základe rád, radi + slov. koncovky, o význame ktorej je viacej teórií, avšak pripúšťa sa aj alternatíva, že tu ide o poslovančené germanské meno Reynard, staršia podoba písania Reginald, ale v jeho zlatinovanej podobe, ako Reginaldus, ba poukazuje sa aj na príbuznosť s menom Ralph, ktorého staršia podoba bola Radulf. Viď Ralph.

Pridaj komentár