Kategórie
Nezaradené

Význam mena Betia

Betia je ženské meno ktoré sa u nás neraz (a chybne) stotožňuje s Betou (skratka Alžbety) a pod. Toto je však úplne samostatné meno, s vlastným úzadím, vlastnou etymológiou a na dovažok, vychádza tiež z Biblie. Jeho hebrejský význam by bol „dcéra Hospodina“. V rozličných prekladoch Biblie, najdeme ho aj rozlične zapísané. Napr. v ev. Biblii, 1Kron. IV : 18- „…To sú synovia Bitje…“ V katolíckej Biblii, tiež 1Kron. IV:18 „… To sú synovia faraónovej dcéry Betie…“ V rozličných krídlach protestantov najdeme ho najčastejšie v podobe Bithiah. Vulgárna latina ho zachytáva, ako Bethia a práve táto podoba (vulg.lat.) prenikla do sveta a aj dnes, ako same meno, tak aj jeho podoba písania Bithiah, Betia je najfrekventovanejšia. Ináč toto meno je pomerne zriedkavé. 

Pridaj komentár