Kategórie
Nezaradené

Význam mena Natália, Nataša

Natália, Nataša je ženské meno ktorého východiskom je lat. Natale Domini a význam sa prekladá: narodenie sa Pána. Častým slovanským deminutívom je Nataša. Táto podoba je frekventovaná hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi, menovite v Rusku. Odtiaľ sa dostáva na západ a dnes je frekventovaná aj v krajinách hovoriacich po anglícky. Časté je najmä v kruhoch intelektuálov, kam preniklo v čase socialistickej revolúcie v Rusku. Nejakú ustálenú formu písania však nema a stretneme sa s: Natasha, Naatasha, Nartasha, Natarsha… Francúzske podoby sú: Natalie, Nataly…

Pridaj komentár