Kategórie
Nezaradené

Význam mena Fedor

Fedor je mužské meno o ktorom sú aspoň dve teórie:
1/ Predstavuje slovanskú podobu gréckeho Theodor;
2/ Predstavuje slovanskú podobu starogermanského mena Frederik, ktoré sa v podobe Feodorik zachovalo v prostredí hovoriacom po španielsky.
Väčšina etymológov sa prikláňa ku mienke, že slovanské Fedor bude našou podobou gréckeho Theodor. Viď Teodor a Frederik.

Pridaj komentár