Kategórie
Nezaradené

Význam mena Milica

Milica je slovanské ženské meno s významom:
1/ milá;
2/ Môže predstavovať slovanskú podobu germanského mena Milicent, kde význam je práca, sila;
3/ Môže byť aj slovansko-bulharské meno, utvorené z koreňa mil + koncovky, ktorej pôvod bude najskôr v preklade gréckeho mena Charis, ktoré má svoju latinsko-francúzsku podobu Charity, ktorého východiskom je lat. caritas = láska, prítulnosť, záľuba, kresťanská láska.

Pridaj komentár