Kategórie
Nezaradené

Význam mena Basil, Bazil

Basil, Bazil je mužské meno gréckeho pôvodu, ktoré v tejto svojej „západnej“ podobe je u nás veľmi zriedkavé. Skorej ho poznáme vo „východnej“ podobe, ako Vasiľ. Pre fonetickú blízkosť, mnohé západné pramene udávajú, že aj slovanské Blažej je len variantou tohoto mena. Blažej však má cele inú (domácu) etymológiu. Bližšie o etymológii Basila, Bazila, viď Vasiľ.

Pridaj komentár