Kategórie
Nezaradené

Význam mena Aspasia

Aspasia je ženské meno Staroveké grécke dejiny poznajú až niekoľko vynikajúcich žien s týmto menom. Jedna z nich bola dcérou Hermontimusa z Phocie a spomína sa ju, ako opravdovú krasavicu. Bola kňažkou boha slnka a milenka Cýrusa. Po ňom bola aj milenkou jeho brata Artexerxesa, až sa dostala aj ku Dáriusovi. Nazývali ju aj Milto Vermiliona, lebo vraj mala krásnu pokožku.
Druhá bola dcérou Axiochusa. Keď prišla do Atén, začala sa baviť retorikou, rečníctvom, učiť toto umenie aj iných, takže aj sám Sokrates bol na ňu pyšný. Všimol si ju aj Perikles a rozhodol sa, že nikto iný ho rečníctvu nenaučí tak, ako Aspasia. Stal sa jej žiakom, ba aj sa do nej nesmierne zamiloval a oženil sa s ňou. Plato sa zdržiaval vysloviť o nej nejakú vlastnú mienku, lebo by musel uznať, že táto žena bola najlepšou rečníčkou svojej doby. V úzadí jej mena je gr. slovo áspázomai, ??????µ?? = vítať, zdraviť, pozdravovať, vzdávať česť a pod.
V XVIII. a v XIX. st. po tomto mene pre svoje dcéry siahali mnohí rodičia z vyššej spoločnosti, ako aj politici, spisovatelia, básnici…. a stretneme sa s nim aj dnes, i keď je veľmi zriedkavé.

Pridaj komentár