Kategórie
Nezaradené

Význam mena Artúr

Artúr je mužské meno o pôvode ktorého máme aspoň tri teórie, vysvetlenia.
1/ Možné je, že tu máme prípad aplikovania priezviska rímskeho rodu Artorius, ktorého východiskom je arto = zbiť, zúžiť, ohraničiť, či artus = blízko, husto, úzko, krátko, škrte, štriktne… alebo aj artuum = klby, končatiny.
2/ Pôvod môže byť aj v jazyku Welšanov, v slove pre medveďa.
3/ Východiskom bude rímske slovo pre skalu.
Welšský variant asi neprichádza do ohľadu, lebo meno Artúr je frekventované aj mimo sféry vplyvu angličtiny a aj táto si ho vlastne len prevzala z iného, cudzieho zdroja – konkrétnejšie, od Welšanov.

Pridaj komentár