Kategórie
Nezaradené

Význam mena Agneša, Aneška

Agneša, Aneška je ž. m. gréckeho pôvodu, kde má význam čistá, spanilá, nepoškvrnená, svätá. Východiskom je gr. ágnós,  ????? = čisté, spanilé, nepoškvrnené, sväté. Z Grécka sa meno dostáva do Rímu, kde sa latinuje v Agnesa a práve preto sa neraz chybne myslí, že má lat. pôvod a mylne sa ho odvádza s lat. agna = jahňa, čo ho (chybne) dáva do súvisu s mladá, nevinná, naivná ovečka.
Španielska podoba mu je Inez. Spomínam to len preto, lebo aj v našich matrikách sa stretávame aj s touto podobou.

Pridaj komentár