Význam mena Jesse

Jesse (Džesy) je ang.mužské meno hebrejského pôvodu a význam mu je „Boh jestvuje“. V anglickej Biblii a v „The New Jerusalem Bible“, v časti Rút 4:18 a v „The Gospel According to Matthew“ (Mt 1:6) kde sa udáva rodokmeň kráľa Dávida, tam aj meno otca Dávidovho preložené, ako Jesse, avšak v ev. Biblii je to Izaj a v katlíckej Izai (Rút 4:18), ale akonáhle si pozrieme slovenské preklady Biblie (evanjelická a katolícka) časť Mt 1:6 uvidíme, že ako otec sa tu už spomína Jese. V oboch prípadoch sa však jedná o tú istú osobu.
Po tejto anglickej podobe siahajú puritáni XVII. st. a spolu s nimi aj Jesse prechádza do „Nového sveta“ a tu púšťa hlboké korene. Aj dnes je pomerne frekventované práve v U.S.A. „Preslávil“ ho ich zbojník Jesse James.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.