Kategórie
Nezaradené

Význam mena Dina, Dinah

Dina(h) je ženské meno heb. pôvodu, ktoré sa spomína aj v Biblii, Genesis (1M) 30:21; 34; 46:15. V našich prekladoch je to Dina, jedna z dcér Jákoba.  V čase reformačných bojov, aj toto meno si našlo miesta v radoch protestantov, hlavne „puritánov“. Východiskom mu je mužské meno Dan, ktorého význam sa vysvetľuje, ako: spor, súdny proces, prisúdená a pod.  

Pridaj komentár