Kategórie
Nezaradené

Význam mena Geoffrey, Jeffrey

Geoffrey, Jeffrey je mužské meno ktorého pôvodnú formu najdeme v starom nemeckom, ako Gaufrid = „oblastný mier“, avšak blízke je aj ku staronemeckému Gisfrid = žiadanie si mieru. V stredoveku toto meno bolo časté aj v Anglícku a z neho vznikli priezviská, ako Jeffries, Jeeves, Japson atď. Aj dnes je pomerne frekventované a domácke podoby sú mu: Geoff a Jeff.

Pridaj komentár