Kategórie
Nezaradené

Význam mena Georg, Georgína, Jiři(na)

Georg, Georgína, Jiři(na) je muž. a žen. podoba mena, z ktorého nám vyšlo Juraj. Pôvod je grécky, kde georgios znamená oráč, oráč pôdy, obrábateľ pôdy, sedliak. Vzniklo spojením slov ge(a)= zem, pôda + ergon, fergon = náčinie, práca, robota. Nem. podoba je Jürgen.

Pridaj komentár