Kategórie
Nezaradené

Význam mena Perceval, Percival, Percy

Perceval, Percival, Percy je mužské meno frekventované v Anglicku, ale o jeho etymológii málo vieme. Mnohí sa ho snažia vysvetliť, ako kombináciu fr. slov perce + val, v ktorom prípade by sme dostali význam „ostrá, bodavá, pichľavá dolina“.
V prípade priezviska, to máme jasnejšie. V Normandii je lokácia Percheval, takže aj osobné meno mohlo byť utvorené z priezviska, ktoré mimochodom mala slávna rodina Williama de Perci.

Pridaj komentár