Význam mena Čistko

Čistko je slovenské mužské meno, utvorené na podklade priameho prekladu latinského mena Serenus, Clarus.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.