Kategórie
Nezaradené

Význam mena Čistko

Čistko je slovenské mužské meno, utvorené na podklade priameho prekladu latinského mena Serenus, Clarus.

Pridaj komentár