Kategórie
Nezaradené

Význam mena Blahoslav, Blahoslava

Blahoslav, Blahoslava je muž. a ženské meno slovanského pôvodu, utvorené z koreňa blaho, blažené. V samom mene máme slovenské blaho, staroslovanské blago, či praslovanské bolgo, ktoré súvisí so sanskritovým bhárgah a slovanskej prípony slav = sláviť, oslavovať.

Pridaj komentár