Kategórie
Nezaradené

Význam mena Astraea, Astrea

Astraea, Astrea je ženské meno pod ktorým v antických dejinách poznáme dcéru Astraeusa, kráľa Arkádie, avšak časť vzdelancov jej doby tvrdila, že je dcérou Titana, brata boha Saturnusa a bohyne Aurory, kým ďalší experti tvrdili, že je dcérou samého Zeusa a Themis, ktorá bola dcérou Coelusa a Terry. Násilne ju vraj vydali za boha Jupitera. (Pamätaj, že sa tu mená božstiev prelínajú. Občas máme paralelné meno rímskeho božstva a z toho aj písanie podlieha latinskému spôsobu a občas je tu grécke meno a s tým aj ich spôsob písania.) Teda, Themis, údajná matka Astraey, podľa podania, porodila len Dice, Irenu, Eunomiu, Parcaeu a Horaeu a zároveň bola aj prvým božstvom, ktorému ľudia začali stavať chrámi. Bola aj prvým božstvom, ktoré určilo zákony náboženstva, zákony o obetiach atď.
Mnohí znalci tej doby neraz hovoria, že Astraea je vlastne len prešírené meno bohyne Rhea, ktorá bola vraj manželkou samého Saturnusa. Ako koľvek, ale Astraea bola aj božstvom pravdy a zákonov a medzi ľudom žila v čase „zlatej doby“ , ktorú sa neraz nazýva aj „doba Astraey“. Bolo to v čase rozkvetu gréckej kultúry, lenže chudera už sa vonkoncom nemohla dívať na mravný pokles ľudí pri konci bronzovej a začiatku železnej doby a preto sama, nie že ju vyhnal ľud, prešla na nebo. Ona bola posledným božstvom, čo opustilo zemský povrch. Našla si miesto v súhviezdí Panny.
Význam mena? Po gr. ástrapé, ???????, ???????? = svietiť, osvecovať, lesknúť, jagať (sa)…

Pridaj komentár