Kategórie
Nezaradené

Význam mena Afrika

Afrika je ženské meno s ktorým sa občas stretneme v krajinách hovoriacich po anglícky. Same meno je utvorené na podklade názvu tohoto kontinenta, (podobne sa môžeme stretnúť aj s menom Ázia), avšak v staroveku, počas jestvovania rímskej ríše, toto meno sa tiež zjavovalo, lenže sa vtedy pod ním chápalo ženu z Kartága.
V zozname „svätých a martýrov“ spomína sa aj meno Afra. Je to martýrka, ktorá bola upálená v Augsburgu, v roku 304(?) a jej deň je 5. augusta.
Nejaké historické dáta o nej nemame, len legendu, no vypadá, že má historické zázemie. Legenda hovorí, že Afra bola prostitútkou a zatknutá bola pre svoju kresťanskú vieru. Bolo to v čase cisára Diocletiana. Keď ju predviedli pred súd, bolo jej rozkázané aby urobila obeť bohom. Nechcela to urobiť, ale povedala: „Moje telo zhrešilo, tak nech aj trpí trest, ale dušu si nedám zašpiniť klaňaním sa nejakej sochy.“ Nič, upálili ju na ostrove riečky Lech. Jej matka a traja sluhovia prišli po jej telo a pochovali ho „podľa poriadkov za čo aj týto boli usmrtení.

Pridaj komentár