Kategórie
Nezaradené

Význam mena Wallace, Wallis

Wallace, Wallis je mužské meno ktoré bolo pôvodne priezviskom. Siaha do staroanglického jazyka, kde malo význam „cudzinec“. Pod týmto menom starý Angličania poznali ľudí keltského (gálskeho) pôvodu, ktorí obývali oblasti súčasného Belgicka. Dnes ich poznáme, ako Walóncov, lenže ich meno súvisí aj s názvom národa Welšanov, ba aj Valachov. Keďže hovorili, akože cudzím jazykom, starý Germani ich volali „cudzincami“.
V Británii je viacej frekventovaná varianta Wallace, kým v Amerike Wallis a tu môže znamenať nie len mužské, ale aj ženské meno.

Pridaj komentár