Kategórie
Nezaradené

Význam mena Vanda, Wanda

Vanda, Wanda je ženské meno ktoré sa vyskytuje aj, ako Wenda, alebo v mužskej podobe, ako Wendel a prevláda mienka, že jeho pôvod bude starogermanský a význam, ako niečo v zmysle ľud, národ, avšak hneď sa tu vynára aj možnosť súvisu so starým názvom pre Slovanov, Venét. U Nemcov sa z tohoto zachovalo Windisch, o význame ktorého sa mnohí domnievajú, že tu vlastne ide o názov Ind, Indovia, pod ktorým Germani rozumeli spoločný názov pre plemená, čo sa osadili v ich blízkosti (východne).
Pisci z konca I. a začiatku II. storočia, pod Venét, Windish, chápali hlavne Slovanov.

Pridaj komentár