Kategórie
Nezaradené

Význam mena Valentín

Valentín je mužské meno lat. pôvodu, utvorené na podklade valens = silný, zdravý, zdatný…
Asi najznámejším nositeľom tohoto mena bol rímsky kresťanský kňaz (III.st), neskorší sv. Valentín, ktorého deň umučenia, zhodou okolností, padol na deň 14. februára, v predvečer rímskeho festivalu, ktorý sa poriadal na česť bohyne Juno. Počas tohoto festivalu, propagovala sa láska, milovanie a apelovalo sa na masy, aby si volili milencov, lebo ríša potrebuje deti, vojakov.
Mesiac február, už vo svojom mene skrýva horúčku, triašku, chorobu a 15. február bol určený, ako deň zbavovania sa chorôb, čistenia sa od chorôb. Bol to deň začiatku nového cykla žitia, plodenia sa. S týmto, ruka v ruke, musí ísť aj milovanie, láska, nuž preto tento deň bol zasvätený bohyni Juno, lebo ona bola aj bohyňou plodnosti.
Pre svoju popularitu v dobe predkresťanskej, festival sa absorboval aj do kresťanstva, s tým, že sa ho teraz posunulo o deň skorej, na 14. februára a názov sa pozmenil na deň sv. Valentína. Zásluhou obchodníkov, tento pohanský festival nie len zotrval do naších dní, ale z roka na rok sa stáva populárnejším, lebo, no svet sa chce milovať.
Ženská podoba je Valentína.

Pridaj komentár