Kategórie
Nezaradené

Význam mena Perry

Perry je mužské meno dnes už samostatné, avšak východiskom mu môže byť meno Peregrin, ktoré je lat. pôvodu, s významom „cudzinec“, alebo aj „pocestný, pútnik“. Takto sa nazýval aj jeden pustovník, neskoršie aj „svätý“, ktorý žil v VII. st. v blízkosti mesta Modena.
Perry však môže byť neskoršieho dátumu, lebo v stredoveku (stredoanglícky jazyk) jestvovalo meno Pereye, ktoré bolo formované na podklade francúzštiny a význam mu je „malý Peter, Petrík“.

Pridaj komentár