Kategórie
Nezaradené

Význam mena Patricia

Patricia je ženské meno kde ako východisko máme lat. patricius = šľachtic; zo vznešeného rodu. Východiskom tohoto je lat. pater = otec, otčina, vlasť. Viď Patrik.
Slovenským ekvivalentom je Vlasta.

Pridaj komentár