Kategórie
Nezaradené

Význam mena Oľga, Olina

Oľga, Olina je ženské meno rozšírené hlavne v Rusku, avšak pôvod mu je starogermanský, priamejšie nórsky, kde sa vyskytuje v podobe Helge, čo znamená svätá.
Sv. Oľga bola manželkou kyjevského vojvodu z X. st. a zaslúžila sa o rozšírenie kresťanstva na celé Rusko. Demin. je Olina.

Pridaj komentár