Kategórie
Nezaradené

Význam mena Naum

Naum je s týmto mužským menom sa stretávame hneď na prvých stránkach dejín, ktoré boli písané našou rukou. Siaha do čias V. Moravy, do času, kedy sa po slovanskom svete rozutekali žiaci Metoda. Naum sa našiel v Bulharsku. Same meno je však gréckeho pôvodu, ale pripúšťa sa možnosť aj hebrejského východiska, i keď medzi Slovanmi často sa ho dáva do súvisu s umom, rozumom.
Ak uvážime grécky pôvod, tak v starogréckom jaz. nau = more a aj dosiaľ koná túto službu v novokombinovaných medzinárodných termínoch, ako je napr. aeronautika, kozmonaut, astronaut, nautická (míľa)… Naum, žiak Metoda s morom však nemal nič spoločného a jeho meno neudávalo nejaké jeho námornícke schopnosti. Skorej tu išlo o jeho literárne schopnosti a práve tu je aj úzadie jeho mena, v Naumachios, ako sa dakedy volal veľký grécky básnik, ktorého s obľubou citovali všetci antickí básnici a prozaici. Z jeho pôvodnej tvorby sa nám zachovalo len 74 veršovaných strof, zhrnutých do kolekcie antických gréckych básnikov. Jeho meno, Naumachios predstavuje kombináciu slov nau = more + machéo = bojovať, z čoho význam mu je námorná bitka, boj na mori, námorný bojovník.
Ak sa do ohľadu vezme hebrejčina, tak v St. zmluve sa spomína prorok Nahum, ktorého význam je posol blahozvesti.

Pridaj komentár