Kategórie
Nezaradené

Význam mena Modest, Modesta

Modest(a) je muž. a žen. podoba mena lat. pôvodu, s významom spokojnosť, skromnosť, rozvážnosť. Východiskom mu je lat. modus = miera, počet, ritmus, hranica, spôsob, pravidlo.

Pridaj komentár