Kategórie
Nezaradené

Význam mena Leonard

Leonard je mužské meno starogermanského pôvodu, s významom: ako lev, nebojácny ako lev.
Sv. Leonard bol franským veľmožom, ale po prijatí kresťanstva, niekde v VI. st. stal sa z neho pustovník. Život si zasvätil pomáhaniu väzňom, takže aj dnes je ich patrónom.

Pridaj komentár