Kategórie
Nezaradené

Význam mena Denis, Denisa, Deniska

Denis, Denisa, Deniska je muž. a žen. podoba pôvodne gréckeho mena. Predstavuje adaptáciu mena gréckeho boha vína, Dionýza. Sv. Denis je dnes patrónom Francúzska, ale tento s pravým Dionýzom má málo spoločného, i keď Francúzsko je slávnym výrobcom vína. Sv. Denis (parížsky) bol svojho času biskupom a je aj martýrom cirkvi. Popravený bol asi v roku 258. Jeho deň je 9. októbra. V VI. st. sa zjavuje legenda, podľa ktorej sv. Dionýz, po fr. Denis sa stáva misionárom medzi Gálmi (súčasné Francúzsko), niekde okolo roku 250. Po niekoľkých rokoch tratí hlavu. Odťali mu ju na mieste, ktoré dnes poznáme, ako Montmarte (Martýrov vŕšok). Stredom IX. st. legenda sa „zdokonaľuje“ a vypadá, že do nej sa zhŕňajú aj ďalšie tri osoby, ktoré žili aj v rozličných dobách. 

Pridaj komentár