Kategórie
Nezaradené

Význam mena Jane

Jane je v Británii najčastejšia podoba ženského mena odvodeného z muž. Ján. Vzniklo adaptovaním francúzskej podoby Jehane, lebo v stredoveku, Angličania mali aj svoju vlastnú ženskú podobu mena Ján, Joan a Joanna. (Aj tieto podoby sú ešte vždy v použití.) Najčastejší deminutív je Jenny a Janey.
Galská podoba tohoto žen. mena je Sine, čo v anglíckom písme sa posúva na Sheena.

Pridaj komentár