Kategórie
Nezaradené

Význam mena Dorotej, Dorota, Dorotea

Dorotej, Dorota, Dorotea je tieto mená, už či v muž. alebo ženskej podobe, svoj pôvod majú v gréckom jazyku, kde doron znamená dar od boha, bohom nám darovaná. Najbližšie im je slovanské meno Bohdan, Bogdan.  Domácke podoby týchto mien sú: Dora, Dorka, Dorča, Tea a pod.

Pridaj komentár