Kategórie
Nezaradené

Význam mena Branimír, Branislav

Branimír, Branislav je mužské meno slovanského pôvodu, ktoré majú aj ženskú paralelu. Obe mená vychádzajú z rovnakého základu, brániť, ochraňovať. Staroslov. braniti, bran = bitka, boj. Koncovka –mír môže znamenať mier, pokoj, ale aj svet, kým koncovka –slav sa vysvetľuje, ako oslava, slávnosť, ale aj Slovan, Slovanstvo. Domácke podoby sú Braňo, Branko a pod.

Pridaj komentár