Kategórie
Nezaradené

Význam mena August, Augustín

August(ín) je mužské meno ktoré sa medzi Slovanov dostáva najsamprv cestou Grécka, kde má podobu Augoustos, avšak jeho pôvod je v latine, v osobnom mene Augustus, čo znamená svätý, ctihodný, majestátny a v tejto svojej latinskej podobe preniká medzi západných Slovanov.
Dnes sa medzi katolíkmi stretávame s podobou Augustín, Gustav, kým medzi evanjelikmi sa ustaľuje len v podobe Gustav, na čo asi vplýval fakt, že nejeden severoeurópsky protestantský kráľ nosil túto verziu mena.
Ženská podoba je Augustína.

Pridaj komentár