Kategórie
Nezaradené

Význam mena Warwick

Warwick je mužské meno staroang. pôvodu, s významom „muž z domu neďaleko bariny“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Warren

Warren je mužské meno formované na staronemeckom názve ľudu „Varin národ“. Do Anglícka meno priniesli Normani, v podobe Guarin z čoho sa vyvinulo priezvisko Warren, Waring a Garnet. V samom Anglicku meno už skoro zaniklo, avšak v Amerike bolo frekventované, takže v poslednej dobe zase preniká do Británie. V Austrálii je pomerne častým muž. menom.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Warner

Warner je mužské meno na podklade staronemeckého významu „Varin národ, ľud“. Normani priniesli toto meno do Británie, ale v podobe Garnier, z čoho vzniklo priezvisko Garner a Warner. Z tohoto priezviska sa vyvinulo aj osobné meno Warner, ktoré je frekventované hlavne v Amerike.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Walter

Walter je mužské meno formované na staronemeckom mene Waldhar a význam mu je „vládnuť ľudom“. Populárne skratky mena sú Wal, Walt a Wallis. V Amerike skratka Walt už sa úplne osamostatnila. Z tohoto mena, Walter, vznikol aj rad priezvísk, ako Watt(s), Watkins, Watson, Waters… Nejakou našou paralelou mu je naše Vlado, alebo Waldemar, Waldo. (Viď)

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Wallace, Wallis

Wallace, Wallis je mužské meno ktoré bolo pôvodne priezviskom. Siaha do staroanglického jazyka, kde malo význam „cudzinec“. Pod týmto menom starý Angličania poznali ľudí keltského (gálskeho) pôvodu, ktorí obývali oblasti súčasného Belgicka. Dnes ich poznáme, ako Walóncov, lenže ich meno súvisí aj s názvom národa Welšanov, ba aj Valachov. Keďže hovorili, akože cudzím jazykom, starý Germani ich volali „cudzincami“.
V Británii je viacej frekventovaná varianta Wallace, kým v Amerike Wallis a tu môže znamenať nie len mužské, ale aj ženské meno.