Kategórie
Nezaradené

Význam mena Wilfred, Wilfrid

Wilfred, Wilfrid je mužské meno ktorého východiskom je staroanglické Wilfrith, čo znamená „vôľa na mier, mier z vôle, priateľ mieru“. V stredoveku meno úplne zaniklo, avšak v XIX. st. „ožilo“, takže dnes je zase bežným menom Angličanov.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Wilbur

Wilbur je mužské meno v Amerike pomerne frekventované, kým v Británii je skoro neznáme. Predpokladá sa, že vzniklo medzi holandskými osadlíkmi, kolonistami v Amerike a možné je, že východiskom mu bude meno Wildeboer, holandský termín „divý sedliak“, avšak rovnako je možné, že jeho pôvod bude v staronemeckom Williburg = rázna ochrana.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Wendy

Wendy je ženské meno Viď Vendy.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Webster

Webster je staroang. mužské meno s významom „tkáč“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Wayne

Wayne je mužské meno staroang. pôvodu, s významom „majster na výrobu vozov“, či po našský by to bol „kolár“.