Kategórie
Nezaradené

Význam mena Osvald, Oswald

Osvald, Oswald je mužské meno staroang. pôvodu, s významom Božia sila. V cirkevných dejinách máme až niekoľkých „svätých“ s týmto menom.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Oskar, Oscar

Oskar, Oscar je muž m. staroanglíckeho pôvodu, kde sa vyskytovalo v podobe Osgar, čo znamená Boží spoločník. Toto meno aj Napoleón dal svojmu krsniatku, ktorý sa neskoršie stál kráľom Švédska.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Osgar

Osgar je mužské meno Viď Oskar.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Orville

Orville: muž.m. starofrancúzskeho pôvodu, s významom „zlatá dedina, zlaté mesto“.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Orson

Orson je mužské meno starofrancúzskeho pôvodu, s významom malý medveď, medvedík.