Kategórie
Nezaradené

Význam mena Obadia, Obadiah

Obadia(h), slovenský biblický preklad Abdiáš je mužské meno hebrejského pôvodu, s ktorým sa stretneme aj v Biblii, „Prorocké knihy“. Význam mu je „slúžiť Hospodina“. V protestantskej Európe sa stáva populárnym v XVII. st. kedy po ňom siahajú aj puritáni, avšak jeho popularita poklesla už v XIX. st. Dnes je veľmi zriedkavé. Najskôr sa s nim stretnete v americkom „Bible belt“.