Kategórie
Nezaradené

Význam mena Kristína

Kristína je ženské meno lat. pôvodu, s významom kresťanka. Viď Krištof, Kristofer.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Krešimír

Krešimír je chorvatske mužské meno utvorené spojením slov kresať, v zmisle hlásať, zakladať sa… + mier. Príbuzné je ku menu Kazimír.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Krasoslav

Krasoslav je slovenské mužské meno utvorené spojením slov krása + oslava.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Kozmas, Kozmo, Kuzmín

Kozmas, Kozmo, Kuzmín je mužské meno gréckeho pôvodu, s významom poriadok.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Kornelius

Kornelius je mužské meno ktoré pozná už aj starý slovanský jazyk a to v podobách Kornil, Korniľ. Východiskom mu je grécke meno Kornélios, avšak jeho koreň je v latine, v priezvisku starej rímskej aristokratickej rodiny Cornelius. Presný je ťažko určiť. Prevláda mienka, že východiskom mu bude lat. corn = roh, rožok, ale zároveň v základe môže byť aj lat. cornum = druh jahôd, ktoré sa po grécky nazývajú krános.
V litovskom jazyku kirnas = višňa, višňové drevo, višňový strom a kéras = koreň, peň a sem patrí aj praslovanské kore = koreň rastliny.