Kategórie
Nezaradené

Význam mena Karena, Karina

Karena, Karina je ženské meno škandinávska skratka mena Katarína.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Kamil, Kamila

Kamil(a) je meno vychádzajúce z lat. Camilla, Camillus, ktoré súvisí s lat. camilla = dievča šľachetného rodu, dobrého pôvodu, z dobrej rodiny, lebo Camillus má význam junák, hrdina z významnej rodiny, ktorý býval prítomný pri obradoch prinášania obetí božstvám. Jeho pôvod je však v jazyku Etruskov a tu mal význam niečo, ako Merkúr, posol božských zvestí.