Kategórie
Nezaradené

Význam mena Christian, Christiana

Christian(a) je muž. a ženské meno latinského pôvodu, ktoré znamená „kresťan(ka)“. U nás je zaužívaná podoba Kristína (žen.m.).
V zozname „svätých“ spomína sa aj martýrka Christina. Dátum, rok narodenia a umŕtia nepoznáme. Jej deň je 24. júla. Legenda o nej, s ktorou sa stretneme v oblasti Latium, hlavne v okolí jazera Bolsena, je nič iné, ako adaptovanie si legendy o sv. Christine z mesta Tyre (Lebanon). Obe legendy hovoria o rovnakých udalostiach (s lokálnym prifarbením), avšak ani jednu nemožno aj historický potvrdiť. Pri Bolseno je nejaký kresťanský cintorín, ale chýba evidencia, že naozaj tu odpočíva sv. Christina.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Chloris, Chlorisa

Chloris(a) je ženské meno gréckeho pôvodu. Východisko mu je grécke chlorós, χλορ?ς = zelené, jasnozelené, svieže, vitálne atď.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Chloe

Chloe, Klói je ženské meno ktoré v staroveku bolo aténske priezvisko bohyne Ceres, Demeter – ochrankyňa zelených polí. Odvodené je z gr. slova χλ?η = mladý výhonok, mládnik, svieži a jemný výhook, ratolesť… Takéto osobné meno bolo v Grécku veľmi časté. Dávalo sa dievčencom jemných detských nevinných čŕt. Po ňom siahali aj mnohí básnici a to nie len v staroveku, ale aj v neskorom stredoveku.
Toto meno sa zapáčilo aj americkým čiernym otrokom, lebo v Novej zmluve našli príbeh o žene z Korintu, ktorú apoštol Pavel priviedol ku kresťanstvu.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Chester

Chester je mužské meno ktoré pôvodne znamenalo lokáciu, rímsky opevnený tábor. Stretneme sa s nim, ako v Anglícku, tak aj v Amerike, Austrálii atď.

Kategórie
Nezaradené

Význam mena Cheryl

Cheryl je ženské meno varianta z Cherry, utvorené z názvu ovocia čerešňa. Sheryl mu je ďalšou variantou. Pemerne frekventované v krajinách hovoriacich po anglícky.