Kategórie
Nezaradené

Význam mena Christian, Christiana

Christian(a) je muž. a ženské meno latinského pôvodu, ktoré znamená „kresťan(ka)“. U nás je zaužívaná podoba Kristína (žen.m.).
V zozname „svätých“ spomína sa aj martýrka Christina. Dátum, rok narodenia a umŕtia nepoznáme. Jej deň je 24. júla. Legenda o nej, s ktorou sa stretneme v oblasti Latium, hlavne v okolí jazera Bolsena, je nič iné, ako adaptovanie si legendy o sv. Christine z mesta Tyre (Lebanon). Obe legendy hovoria o rovnakých udalostiach (s lokálnym prifarbením), avšak ani jednu nemožno aj historický potvrdiť. Pri Bolseno je nejaký kresťanský cintorín, ale chýba evidencia, že naozaj tu odpočíva sv. Christina.

Pridaj komentár