Kategórie
Nezaradené

Význam mena Chloe

Chloe, Klói je ženské meno ktoré v staroveku bolo aténske priezvisko bohyne Ceres, Demeter – ochrankyňa zelených polí. Odvodené je z gr. slova χλ?η = mladý výhonok, mládnik, svieži a jemný výhook, ratolesť… Takéto osobné meno bolo v Grécku veľmi časté. Dávalo sa dievčencom jemných detských nevinných čŕt. Po ňom siahali aj mnohí básnici a to nie len v staroveku, ale aj v neskorom stredoveku.
Toto meno sa zapáčilo aj americkým čiernym otrokom, lebo v Novej zmluve našli príbeh o žene z Korintu, ktorú apoštol Pavel priviedol ku kresťanstvu.

Pridaj komentár